Čo robiť pri zasiahnutí elektrickým prúdom?

ČO ROBIŤ PRI ZASIAHNUTÍ ELEKTRICKÝM PRÚDOM? Občas sa stáva, že vyletí iskrička. Spotrebiče sú z roka na rok horšie a horšie konštruované, a preto by ste sa proti ich výbojom mali aj patrične chrániť. Je nevyhnutné spomenúť základné príznaky zasiahnutia elektrickým prúdom, aby sme toto zranenie dokázali i náležite ošetriť. Medzi najočividnejšie príznaky patrí hlboká popálenina v mieste vstupu i v mieste výstupu […]

Školenia prvej pomoci

ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI Naša spoločnosť v zmysle poskytovanie komplexných služieb zabezpečuje aj školenia prvej pomoci. V prípade záujmu môžeme školenie zorganizovať priamo u Vás – a to od 10 osôb. Druhá možnosť je poslať požiadavku na menší počet osôb a keď sa nám naplní potrebný počet, dáme Vám vedieť kedy a kde sa školenie uskutoční. Cena školenia sa pohybuje od […]

Pijem na pracovisku, mám na to svoje dôvody

PIJEM NA PRACOVISKU. MÁM NA TO SVOJE DÔVODY. Áno pijem. Dokonca ma v tom môj zamestnávateľ podporuje. Dôvodov je hneď niekoľko: Prvý: v letných mesiacoch bývajú zamestnanci často vystavovaní nadmernej záťaži teplom, ktorá predstavuje pre ich organizmus určité zdravotné riziko. Druhý: nadmerná záťaž teplom sa môže prejaviť únavou, prehriatím organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami […]

Ako sa ne(u)topiť

AKO SA NE(U)TOPIŤ Vedeli ste, že 75% úmrtí vo vode sú zapríčinené alkoholom? Zvyšných 25% tvorí mix rôznych chorôb, akými sú epilepsia či cukrovka, no i nedostatočná pozornosť a zodpovednosť rodičov, či detí. Počas dovolenkovej sezóny nebezpečenstvá okolo nás rapídne vzrastajú. I keď je možnosť úrazu vo vode väčšia ako kdekoľvek inde, mnohí z nás […]

Varovné signály sirény

VAROVNÉ SIGNÁLY SIRÉNY Prezieravý pocit nebezpečenstva v nás dokáže vyvolať hocičo, no sirény to vedia aj tak najlepšie. Nakoľko spomínané varovné signály zosobňujú stav ohrozenia, v článku vám priblížime najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré by ste o tomto akustickom prejave mali vedieť. V zmysle platných vyhlášoch je každá dedina, obec a každé mesto povinné kontrolovať funkčnosť sirén. V takomto prípade vás o skúške upovedomí komentár v rozhlase, […]

Nepodceňujte revízie kotlov a komínov!

NEPODCEŇUJTE REVÍZIE KOTLOV A KOMÍNOV ! Používanie plynového kotla je v dnešnej dobe veľmi obľúbené, keďže na vykúrenie domácnosti a na ohrev teplej vody nemusíme vynaložiť žiadnu náročnú prácu. No nemali by sme pri tom zabúdať na pravidelné revízie plynových kotlov. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká vždy určité množstvo oxidu uhoľnatého. Toto množstvo závisí od podmienok spaľovania, […]

Požiarna ochrana – aktuálne pvoinnosti a trendy

POŽIARNA OCHRANA – AKTUÁLNE POVINNOSTI A TRENDY Dátum 08. 12. 2016 Čas 8:30 – 17:00 Miesto Mercure Bratislava Centrum Hotel**** Žabotova 2 811 04 Bratislava  Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie požiarnej prevencie a požiarnej ochrany v zmysle aktuálnej legislatívy. Zároveň oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v […]

Vyšší zisk, dobré meno, motivovaní zamestnanci. My vieme, ako na to!

VYŠŠÍ ZISK, DOBRÉ MENO, MOTIVOVANÍ ZAMESTANCI. MY VIEME, AKO NA TO! Vyskočiť zo starého, no nie vždy efektívneho systému práce môže byť veľakrát obtiažne. V teame, kde sa mieša staršia generácia s novou môžu vzniknúť dva rozličné tábory s rozdielnym pohľadom na politiku práce. Jeden tábor chce inovovať systematiku – druhý v nej zotrvať. Až pričasto sa na pracoviskách dostávame […]

Ako zlikvidovať začínajúci požiar?

AKO ZLIKVIDOVAŤ ZAČÍNAJÚCI POŽIAR ? Takmer, každý deň nás masmédia informujú o množstve požiarov, ktoré vznikajú v domácnostiach. Veľa z nás si možno myslí, že ich takýto druh nešťastia nikdy nemôže postretnúť, preto mnohokrát zabúdajú na opatrnosť pri varení, používaní elektrospotrebičov a pri mnohých iných domácich prácach.  No pritom stačí okamžik, chvíľka nepozornosti a z malého plamienka je zrazu veľký plameň, […]

Prečo sa vzdelávať v ochrane životného prostredia

PREČO SA VZDELÁVAŤ V OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Je to iba obyčajné klišé, ktoré sa učíme v školách, alebo to má väčší význam ako si myslíme? Povedzme si úprimne čo vieme o životnom prostredí? Pravdepodobne viac ako naši starí rodičia, ktorí sa narodili dávnejšie pred nami, ale posúvame túto informáciu ďalej? Je to preto, lebo dnes je […]