PIJEM NA PRACOVISKU. MÁM NA TO SVOJE DÔVODY.

Pravidelny pitny rezim na pracovisku

Áno pijem. Dokonca ma v tom môj zamestnávateľ podporuje.

Dôvodov je hneď niekoľko:

Prvý: v letných mesiacoch bývajú zamestnanci často vystavovaní nadmernej záťaži teplom, ktorá predstavuje pre ich organizmus určité zdravotné riziko.

Druhý: nadmerná záťaž teplom sa môže prejaviť únavou, prehriatím organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až kolapsom organizmu.

Tretí: prostredníctvom pitného režimu sa zabezpečuje 70 % úhrada stratenej vody za pracovnú zmenu nadmerným potením alebo dýchaním.

Pokiaľ ste doteraz len niečo podobné tušili a príjem tekutín nezvyšujete, nasledujúce riadky sú určené pre Vás. A to zvlášť vtedy, pokiaľ ste v pozícii zamestnávateľa alebo osoby, ktorá zastupuje povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom.

Ako bolo spomenuté vyššie, v letných mesiacoch bývajú zamestnanci často vystavovaní nadmernej záťaži teplom, ktorá predstavuje pre ich organizmus určité zdravotné riziko. Nadmerná záťaž teplom sa môže prejaviť únavou, prehriatím organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až kolapsom organizmu. Aby sa dokázalo predchádzať týmto nežiaducim účinkom, zamestnávateľ musí zabezpečiť také opatrenia na pracovisku, aby sa vylúčili, alebo aspoň eliminovali nepriaznivé účinky tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov v čo najväčšej miere.

Za účelom prevencie a zníženia nežiaducich rizík vyplývajúcich z nadmernej záťaže teplom, zamestnávateľ zabezpečuje svojim zamestnancom pitný režim. Zamestnávateľ môže zabezpečovať pitný režim prostredníctvom pitnej vody z verejnej vodovodnej siete v mieste výkonu práce. Ak vo vodovodnej sieti nie je pitná voda, musí ju zabezpečiť inou formou v dostatočnom množstve.

V prípade, že zamestnanci vykonávajú dlhodobo prácu na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní zamestnávateľ musí poskytnúť svojim zamestnancom navyše nápoje, ktorými sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním. Táto povinnosť musí byť splnená aj pri vykonávaní práce, pri ktorej je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom stanovených podľa vyhlášky 544/2007 Z.z..

Za mimoriadne teplý deň sa považuje deň, v ktorom teplota vzduchu nameraná v tieni presahuje hodnotu vyššiu ako 30ºC, mimoriadne teplý deň vyhlasuje SHMÚ. Za rizikové práce z hľadiska nadmernej teplotnej záťaže sa považujú najmä, práce uskutočňujúce sa na stavbách, cestárske práce, práce v poľnohospodárstve, alebo v lesnom hospodárstve.

Ochranné nápoje, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, musia byť zdravotne nezávadné s vhodnými chuťovými vlastnosťami a s vhodnou teplotou. Za vhodnú teplotu sa považuje teplota v rozmedzí 10 ºC -12ºC. Pri podávaní chladnejších nápojov môže dôjsť k znecitliveniu chuťových buniek, následkom čoho sa môže nevhodne zvýrazniť pocit smädu.

Priveľký rozdiel medzi teplotou prostredia a teplotou chladených nápojov môže viesť pri ich konzumácii k lokálnemu podchladzovaniu organizmu, k zníženiu odolnosti zamestnancov a v extrémnych prípadoch môže viesť aj k niektorým zápalovým zmenám, najmä na horných cestách dýchacích a žalúdkovej sliznici. Ochranné nápoje nesmú obsahovať viac ako 6,5 % cukru a nesmú sa poskytovať nápoje obsahujúce alkohol.

Za vhodné ochranné nápoje sa považuje pitná voda, ovocný, či bylinkový čaj a minerálna voda s nízkym obsahom minerálnych látok. Dlhodobé pitie vysoko mineralizovaných vôd vo väčšom množstve môže mať za následok nadmerný prísun solí do organizmu a následné poruchy acidobázickej rovnováhy a ochorenie obličiek (poruchy filtrácie a tým vzostup krvného tlaku, vznik ľadvinových kameňov a pod.). Taktiež sa neodporúča v rámci pitného režimu pri práci podávať zamestnancom nápoje, ktoré sú sýtené oxidom uhličitým, nakoľko oxid uhličitý pôsobí močopudne a preto organizmus dostatočne nezavodní, naopak môže urýchliť odvodňovanie.

Aj v tomto prípade platí, staré dobré pravidlo – všetkého veľa škodí, preto by sa aj ochranné nápoje mali striedať.