ČO ROBIŤ PRI ZASIAHNUTÍ ELEKTRICKÝM PRÚDOM?

Co robit pri zasiahnuti prudom - obrazok

Občas sa stáva, že vyletí iskrička. Spotrebiče sú z roka na rok horšie a horšie konštruované, a preto by ste sa proti ich výbojom mali aj patrične chrániť. Je nevyhnutné spomenúť základné príznaky zasiahnutia elektrickým prúdom, aby sme toto zranenie dokázali i náležite ošetriť. Medzi najočividnejšie príznaky patrí hlboká popálenina v mieste vstupu i v mieste výstupu elektrického prúdu. V horšom prípade dochádza pri zasiahnutí k stavu bezvedomia, ktorý môže vyústiť až do zástavy dýchania, či činnosti srdca.

Čo robiť v prípade, že nájdeme človeka zasiahnutého elektrickým prúdom? V prvom rade nepanikáriť. Je to častý príznak najmä ak je postihnutý rodinný príslušník, či niekto blízky. Myslite najmä na to, že treba predovšetým vypnúť hlavný istič/prúd elektriny. V prípade, že nevieme vypnúť prúd, použite drevenú palicu, alebo niečo nevodivé. To, že ste našli zraneného neznamená, že musíte vystavovať nebezpečenstvu aj sami seba. Dbajte teda na to, aby bola bezpečnosť seba a zraneného na prvom mieste.

Ak je človek v dosahu elektrického prúdu, odtiahnite ho do bezpečia za suchý odev. Ak je stále zranený pod elektrickým prúdom, v žiadnom prípade sa ho nedotýkajte a použitie nevodivý predmet, aby ste ho z dosahu dostali čo najskôr. Musíte konať rýchlo, no opatrne a rozvážne.

Ešte skôr ako zavoláme na linku 112 pre profesionálnu pomoc, skontrolujeme životné funkcie postihnutého. Dôležité je zistiť, či má pulz a či dýcha. Tento proces však nesmie trvať príliš dlho. Priložíme ucho k zraneného ústam a počúvame, či vydychuje, poprípade môžeme použiť zrkadlo. Pulz nahmatáme na karotidách na krku, priložením dvoch prstov.  V prípade, že zasiahnutý prúdom nedýcha, zahájime kardiopulmonálnu resuscitáciu.  Po obnovení dýchania pátrame po popáleninách, ktoré sterilne prekryjeme a obviažeme.

Ďalším krokom sú protišokové opatrenia a sledovanie vedomia a dýchania zraneného, až do príchodu RZP. Môžete ho uložiť do stabilizačnej polohy, ktorú treba po tridisiatich minútach obmeniť. Zranený nesmie do príchodu sanitky jesť ani piť! Mohli by ste vážne ohroziť jeho zdravotný stav.

Poslednou formalitou teda ostáva už len nahlásenie úrazu.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom na nás číha naozaj z každej strany. Pri budúcej manipulácií buďte preto opatrní, uvážliví a dbajte na bezpečnosť seba i svojho okolia.

> > Video prvá pomoc pri zasiahnutí (zdroj:The Nature School) < <