Poskytovanie kurzov prvej pomoci

V rámci našich kontaktov dokážeme zabezpečiť kurz prvej pomoci prostredníctvom skúseného záchranára s niekoľkoročnou praxou. Kurz je organizovaný prezenčnou formou a miesto vykonania kurzu bude dohodnuté individuálne.