Bezpečnostný poradca adr

Safety first transparentne logo
Safety first transparentne logo

Externý bezpečnostný poradca ADR pre odosielateľov, dopravcov a príjemcov nebezpečných vecí

Zaistíme pre Vás poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí cestnou dopravou na základe služby externého bezpečnostného poradcu ADR.

Každý podnik/organizácia, ktorá je zapojená do prepravy nebezpečných vecí cestnou dopravou, t.z. odosiela, prepravuje a prijíma nebezpečné veci, prípadne ich vykladá, alebo nakladá, je povinná v zmysle Zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave vymenovať min. jedného bezpečnostného poradcu ADR.

V rámci úloh bezpečnostného poradcu ADR Vám zabezpečíme:

  • Úvodný audit, alebo analýzu činností vo Vašej spoločnosti, ktoré súvisia s prepravou nebezpečných vecí (klasifikácia nebezpečných látok v zmysle ADR – pohonné hmoty, technické plyny, odpady, farby, riedidlá, atď.)
  • Spracovanie firemnej, vnútropodnikovej smernice s popisom jednotlivých povinností a postupov – tabuľky, značenia a ďalšie klasifikačné údaje.
  • Preškolenie zamestnancov zúčastnených na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – napr. skladníci, dispečeri, šoféri a ďalší personál.
  • Podľa dohody priebežný kontrolný a poradenský servis a aktualizáciu spracovaných dokladov.
  • Vypracovanie tzv. Výročnej správy ADR pre vedenie podniku.
  • Vypracovanie správ o mimoriadnych udalostiach pri preprave nebezpečných vecí.