O nás

Safety first transparentne logo

Naša spoločnosť vznikla v roku 2016 transformáciou spoločnosti Navigraph Equity, s.r.o. Odkúpením časti činnosti spoločnosti BTS Technics, s.r.o., sme sa rozhodli pokračovať v snahe odľahčiť majiteľov firiem a vrcholových manažérov od ich povinností, ktoré sú pre nich neefektívne a oberajú ich o čas a energiu. Jedná sa o poradenstvo v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a pracovnej zdravotnej služby.

Vďaka našim technikom s dlhoročnou praxou sme pripravení prevziať všetky povinnosti a takisto Vás zastupovať pred tretími osobami – či už inšpekciami zo strany štátnych orgánov alebo Vašimi dodávateľmi, prenajímateľmi priestorov a pod.

Našou silnou stránkou je komplexnosť a osobný prístup. Neraz sme sa stretli so situáciou, že do našej predajne prišiel konateľ menšej firmy kupovať bezpečnostné tabuľky alebo hasiace prístroje, lebo ich dodávateľ služieb mu dal zoznam, čo si má zaobstarať. To nie je naša predstava služieb. Takže zabezpečujeme od tvroby dokumentácie cez všetky druhy školení, realizáciu revízií technických zariadení až po dodanie materiálnych záležitostí ako sú bezpečnostné tabuľky, lekárničky, hasiace prístroje, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod.