VAROVNÉ SIGNÁLY SIRÉNY

Varovne signaly sireny

Prezieravý pocit nebezpečenstva v nás dokáže vyvolať hocičo, no sirény to vedia aj tak najlepšie. Nakoľko spomínané varovné signály zosobňujú stav ohrozenia, v článku vám priblížime najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré by ste o tomto akustickom prejave mali vedieť.

V zmysle platných vyhlášoch je každá dedina, obec a každé mesto povinné kontrolovať funkčnosť sirén. V takomto prípade vás o skúške upovedomí komentár v rozhlase, televízií či rádiu a nasledovný 2-minútový stály tón, znejúci každý druhý piatok v mesiaci o 12 hodine.

Ak však niekedy vo vašom okolí začujete zvuk sirény, ktorá nebola vopred akusticky oznámená, mali by ste dbať na nasledovné:

  • Siréna vždy symbolizuje stav ohrozenia, preto si treba prvotne zachovať chladnú hlavu a informovať sa, o aké nebezpečenstvo sa jedná.
  • Všeobecné ohrozenie je podľa zákonu o civilnej ochrane obyvateľstva (spadá sem i napadnutie vzdušného priestoru územia Slovenskej Republiky počas vojnového stavu) symbolizované 2-minútovým kolísavým tónom sirén.
  • 6-minútový stály tón je predzvesťou nebezpečenstva zapríčineného vodou.
  • Koniec ohrozenia označuje 2-minútový stály tón sirén bez opakovania.

 

Varovné signály sa dopĺňajú slovnou informáciou prostredníctvom médií.

Ak sa jedná o oblastne rozsiahlejšie katastrofy, môžete oznamy zachytiť v televízií, v rádiu či na internete. Z týchto vyhlásení sa dozviete väčšinou tie najpresnejšie údaje o nebezpečenstve, čiže v aký deň a hodinu ohrozenie vzniklo a kedy je predpokladané skončenie nebezpečenstva. Ak sa jedná o požiare či povodne, dozviete sa o rozsiahlosti katastrofy a takisto o zdroji, ktorý ju živí. Väčšinou dostanete i základné pokyny na evakuáciu.

Či už sa jedná o povodne, požiare alebo iné prírodné alebo človekom zapríčinené katastrofy, dá sa podľa dĺžky a intenzity signálu vysledovať, o aké ohrozenie sa jedná. Ako sa teda počas takéhoto stavu správať? Bolo by absolútne nelogické očakávať od starších občanov, aby pomáhali pri úkonoch, na ktoré nemajú dostatok síl. Každý obyvateľ mesta, obce či dediny by mal preto konať na základe vlastných zručností, schopností a síl.

– Ak je na mieste polícia, hasiči či záchranná služba je nutné riadiť sa ich príkazmi!

– Ak sa nachádzate v ohrozenom priestore, treba sa čo najrýchlejšie presunúť do bezpečia. O deti v škole sa báť nemusíte – bude o ne postarané (keďže školy majú vlastné evakuačné pravidlá).

– Ak vás sirény zastihnú pri šoférovaní, vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Po úkryte zabednite okná a dvere, poprípade ich utesnite mokrými handrami, odstavte klimatizáciu, sledujte médiá a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.

– Telefonovanie si nechajte len na prípad skutočného ohrozenia, pretože preťažené linky by mohli znehodnotiť, či dokonca zmariť prácu záchranárov.

Dbajte takisto na to, aby ste zbytočne nerozširovali poplašné správy, ktorých dôveryhodnosť je nedostatočná a nikdy nepodceňujte vzniknutú situáciu. Pokúste sa získavať informácie z médií, no nie za cenu ohrozenia vlastného života, alebo života vašich blízkych a okolia. Vždy majte na pamäti, že ľudský život (váš či cudzí) je dôležitejší ako akýkoľvek hmotný majetok, o ktorý môžete počas ohrozenia nenávratne prísť. Ak to bude vo vašich silách, snažte sa pomôcť najmä deťom a ľuďom, ktorí budú vašu pomoc potrebovať.