AKO ZLIKVIDOVAŤ ZAČÍNAJÚCI POŽIAR ?

Ako zlikvidovat zacinajuci poziar obrazok

Takmer, každý deň nás masmédia informujú o množstve požiarov, ktoré vznikajú v domácnostiach. Veľa z nás si možno myslí, že ich takýto druh nešťastia nikdy nemôže postretnúť, preto mnohokrát zabúdajú na opatrnosť pri varení, používaní elektrospotrebičov a pri mnohých iných domácich prácach.  No pritom stačí okamžik, chvíľka nepozornosti a z malého plamienka je zrazu veľký plameň, ktorý  môže pohltiť celý Váš byt.

Vedeli by ste ako sa máte správne zachovať pri požiari?   

V prvom rade je nevyhnutné zachovať si chladnú hlavu a nepodliehať panike.  V prípade malých a rozvíjajúcich sa požiarov je vhodné snažiť sa požiar uhasiť. Pritom je treba si uvedomiť, že s vodou sa nedá uhasiť každý druh požiaru. Ak by sme sa snažili uhasiť horiaci olej v panvici prostredníctvom vody, nastal by výbuch a horiaca kvapalina by sa rozprskla do priestoru a tým by sa požiar rozšíril po byte.

Ako teda uhasiť horiaci olej ?

Panvicu s horiacim olejom je nevyhnutné odstaviť od zdroja tepla vypnutím sporáka, následne ju prikryť s kovovou pokrievkou alebo vlhkou vyžmýkanou utierkou. Nepoužívajte sklenené pokrievky lebo vysoká teplota vzniknutá pri požiari môže sklo rozbiť. Oheň bez prísunu kyslíka nebude horieť a následne dôjde k postupnému uhaseniu požiara.

A čo s elektrickými spotrebičmi ?

Za veľmi častú príčinou požiarov v domácnostiach sa považuje nesprávne používanie elektrospotrebičov. Predtým, ako sa pokúsime uhasiť elektrické zariadenie vodou, musí sa toto zariadenie odpojiť od elektrickej siete, prostredníctvom vypnutia poistiek alebo ističov. Na uhasenie monitora alebo televízora by sa mali použiť protipožiarne deky a nehasiť ich vodou, pretože v nich sa napätie udržiava aj niekoľko minút po odpojení od zdroja elektrickej energie. Netreba však zabúdať, že pri hasení fritézy sa voda na hasenie nesmie používať ani v prípade odpojenia od elektrickej siete, nakoľko fritéza obsahuje rozžeravené oleje a tuky. V tomto prípade sa fritéza odpojí od elektrickej energie a následne sa zakryje jej vekom, ktoré sa môže ešte prikryť ďalšími navlhčenými handrami a dekami a tak úplne minimalizovať prístup kyslíka k horiacej látke.

Na hasenie požiarov v domácnostiach sa môže tiež použiť piesok, hlina a navlhčené deky z prírodného materiálu.

Ak požiar vypukol do takých rozmerov, že ho sami nedokážete uhasiť, ihneď volajte hasičov na telefónnych číslach 150 a 112, pričom im uveďte :

  • presnú adresu kde horí,

  • čo horí,

  • kto volá.

Snažte sa, čo najrýchlejšie dostať von z požiarom zaťaženého objektu a varovať ostatné osoby, ktoré sa  v danom objekte nachádzajú.

Bezpečná evakuácia osôb

Aby sme predišli intoxikácií zo splodín horenia pri úniku z priestranstva ohrozeného dymom, namočte si handru, ktorú si následne priložíte na tvár. Pri úniku vždy kontrolujte teploty kľučiek, predtým, ako vstúpite do ďalšej miestnosti.  Ak je kľučka studená, môžete bezpečne vojsť, v opačnom prípade hľadajte inú cestu úniku, pretože miestnosť je zasiahnutá požiarom. Nikdy neutekajte na strechu ani nenastupujte do výťahu, pokiaľ nie je na to určený – evakuačný výťah. Klasické výťahy Vás pred dymom neochránia a pri výpadku elektrickej energie, môžete v ňom ostať uväznení.

Ak nedokážete opustiť horiaci objekt, pretože ste uväznení požiarom, snažte sa utesniť dvere a otvoriť okno.  Do okna vyveste ručník, alebo nejakú handru a upútajte na seba pozornosť hlasným volaním.  V prípade silného zadymenia sa držte pri zemi a prikryte si dýchacie cesty najlepšie mokrým kusom látky.

Nikdy sa nevracajte pre cennosti, veci sú nahraditeľné no ľudský život a zdravie NIE !!!