PREČO SA VZDELÁVAŤ V OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Preco sa vzdelavas obrazok

Je to iba obyčajné klišé, ktoré sa učíme v školách, alebo to má väčší význam ako si myslíme?

Povedzme si úprimne čo vieme o životnom prostredí? Pravdepodobne viac ako naši starí rodičia, ktorí

sa narodili dávnejšie pred nami, ale posúvame túto informáciu ďalej?

Je to preto, lebo dnes je situácia natoľko vážna, že globálne otepľovanie a meniaca sa klíma, nás

donútili venovať sa tejto problematike aj v škole. A to nie len okrajovo, ale do samotnej podstaty.

Aké dôležité je venovať sa vzdelávaniu o ochrane životného prostredia? Venujeme našim deťom

dostatočne informácie o tom, aby zaobchádzali s celým životným prostredím tak, ako by to bola

záhrada pred ich vlastným domom?

Odpoveď znie: „Je až nesmierne dôležité vzdelávať sa posúvať informáciu o ochrane životného

prostredia ďalej“

Učia nás využívať obnoviteľné materiály, napríklad plasty, pretože šetrenie energie má hlbší

význam ako len obdŕžanie ocenení za ekologické správanie napríklad vo fabrikách, alebo menších

spoločnostiach.

Použitie plastov na izoláciu domu je výborný spôsob ako ušetriť kvantum energie, pretože plastová

izolácia budov ušetrí 150 krát viac energie, než je potrebné na jej výrobu.

Alebo obalové hmoty. Na zabalenie „horalky“ je potrebných iba 3,1 g plastu. V rozvojových krajinách

sa skazí približne 40% potravín, pokiaľ sa dostanú na stoly v domácnosti. V krajinách kde sa

používajú plastové obaly je to okolo 3%.Taká veľká miera skazenia potravín v rozvojových krajinách je

preto, že trpia nedostatkom plastov na výrobu týchto obalov, ktoré by chránili potraviny.

Keby sme o tom vedeli, recyklovali by sme plasty viac? Snažili by sme sa pomôcť tomu, aby sa aj

potraviny z menej rozvojových krajín dostali k nám na stôl?

A taktiež obnoviteľná energia ako solárne a vykurovacie zariadenia obsahujúce komponenty, ktoré sa

dali vyrobiť len vďaka plastom. Dnes si už uvedomujeme, že obnoviteľná energia je dôležitá a že to

má hlboký význam, pretože vďaka recyklácii plastov dokážeme na Slovensku ušetriť viac ako 7000

ton odpadu ročne.

Ako znížime množstvo produkovaného odpadu?

1. Minimalizujme

2. Opätovne používajme

3. Recyklujme

Musíme mať vôľu niečo zmeniť, pretože využívať obnoviteľné zdroje nepomôže len svetu, ale aj nám

osobne či už časovo, alebo finančne s dobrým pocitom na srdci.