COVID-19 / OBOZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV A UDRŽANIE ODBORNEJ A ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI FYZICKÝCH OSÔB V ČASE VÝSKYTU OCHORENIA

COVID-19 / OBOZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV A UDRŽANIE ODBORNEJ A ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI FYZICKÝCH OSÔB V ČASE VÝSKYTU OCHORENIA V súvislosti s množstvom otázok doručených na Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) týkajúcich sa oboznamovania zamestnancov a udržania odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) […]

!!! PZS !!! ZMENA TERMÍNU NA HLÁSENIA ZAMESTNÁVATEĽOV O POČTE ZAMESTNANCOV V KATEGÓRII 2

!!! PZS !!! ZMENA TERMÍNU NA HLÁSENIA ZAMESTNÁVATEĽOV O POČTE ZAMESTNANCOV V KATEGÓRII 2 Na základe informácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol termín oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika posunutý na deň 28.02.2020. Viď. link :   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143 Naša spoločnosť […]

ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI

ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI Všetkým záujemcom oznamujeme, že z dôvodu Koronavírusu dočasne pozastavujeme organizovanie školení prvej pomoci.  Ďakujeme za pochopenie

PIJEM NA PRACOVISKU. MÁM NA TO SVOJE DÔVODY.

PIJEM NA PRACOVISKU. MÁM NA TO SVOJE DÔVODY. Áno pijem. Dokonca ma v tom môj zamestnávateľ podporuje. Dôvodov je hneď niekoľko: Prvý: v letných mesiacoch bývajú zamestnanci často vystavovaní nadmernej záťaži teplom, ktorá predstavuje pre ich organizmus určité zdravotné riziko. Druhý: nadmerná záťaž teplom sa môže prejaviť únavou, prehriatím organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami […]

AKO SA NE(U)TOPIŤ

AKO SA NE(U)TOPIŤ Vedeli ste, že 75% úmrtí vo vode sú zapríčinené alkoholom? Zvyšných 25% tvorí mix rôznych chorôb, akými sú epilepsia či cukrovka, no i nedostatočná pozornosť a zodpovednosť rodičov, či detí. Počas dovolenkovej sezóny nebezpečenstvá okolo nás rapídne vzrastajú. I keď je možnosť úrazu vo vode väčšia ako kdekoľvek inde, mnohí z nás […]

VAROVNÉ SIGNÁLY SIRÉNY

VAROVNÉ SIGNÁLY SIRÉNY Prezieravý pocit nebezpečenstva v nás dokáže vyvolať hocičo, no sirény to vedia aj tak najlepšie. Nakoľko spomínané varovné signály zosobňujú stav ohrozenia, v článku vám priblížime najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré by ste o tomto akustickom prejave mali vedieť. V zmysle platných vyhlášoch je každá dedina, obec a každé mesto povinné kontrolovať funkčnosť sirén. V takomto prípade vás o skúške upovedomí komentár v rozhlase, […]

NEPODCEŇUJTE REVÍZIE KOTLOV A KOMÍNOV !

NEPODCEŇUJTE REVÍZIE KOTLOV A KOMÍNOV ! Používanie plynového kotla je v dnešnej dobe veľmi obľúbené, keďže na vykúrenie domácnosti a na ohrev teplej vody nemusíme vynaložiť žiadnu náročnú prácu. No nemali by sme pri tom zabúdať na pravidelné revízie plynových kotlov. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká vždy určité množstvo oxidu uhoľnatého. Toto množstvo závisí od podmienok spaľovania, […]

POŽIARNA OCHRANA – AKTUÁLNE POVINNOSTI A TRENDY

POŽIARNA OCHRANA – AKTUÁLNE POVINNOSTI A TRENDY Dátum 08. 12. 2016 Čas 8:30 – 17:00 Miesto Mercure Bratislava Centrum Hotel**** Žabotova 2 811 04 Bratislava  Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie požiarnej prevencie a požiarnej ochrany v zmysle aktuálnej legislatívy. Zároveň oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v […]

VYŠŠÍ ZISK, DOBRÉ MENO, MOTIVOVANÍ ZAMESTANCI. MY VIEME, AKO NA TO!

VYŠŠÍ ZISK, DOBRÉ MENO, MOTIVOVANÍ ZAMESTANCI. MY VIEME, AKO NA TO! Vyskočiť zo starého, no nie vždy efektívneho systému práce môže byť veľakrát obtiažne. V teame, kde sa mieša staršia generácia s novou môžu vzniknúť dva rozličné tábory s rozdielnym pohľadom na politiku práce. Jeden tábor chce inovovať systematiku – druhý v nej zotrvať. Až pričasto sa na pracoviskách dostávame […]